Návštěva z MŠMT

Na naši školu zavítala 14. října 2021 vzácná návštěva. Pozvání přijala náměstkyně ministra školství Mgr. Pavla Katzová (řízení ekonomické sekce) a RNDr. Zuzana Matušková (náměstkyně člena vlády ČR). Dlouho plánované setkání mělo proběhnout už v loňském roce, ale díky situaci se uskutečnilo letos. Obě dámy si prohlédly naši školu. Velice se jim líbila výzdoba školy a nové prostory dílen, kuchyňky a multimediální učebny. Žáci ze 4. ročníku předvedli krátké vystoupení připravované k vítání občánků.

Jedním z cílů návštěvy bylo ocenění Mgr. J. Páslerové a J. Kynclové za jejich dlouhodobou pracovní sounáležitost s naší školou. J. Kynclová pracuje ve škole 42. rok a J. Páslerová 38. rok. Obě náměstkyně ministra potvrdily, že podobné dlouholeté pracovní spojení s jednou školou je dnes málokde vídané. Oběma kolegyním byl předán dárek a květiny nejen z rukou obou náměstkyň, ale i z rukou starosty obce R. Pavlačiče a místostarosty obce F. Mihulky.

beDesign.cz

Přihlášení