Pestrá činnost v hodinách

Žáci 3. ročníku při hodině pracovali s velice napínavým příběhem s názvem Bouřka. Následně pak vytvořily obrázky, které vystihovaly atmosféru temného příběhu. Páťáci si zase na podzimních dýních ověřovali souměrnost podle osy. při hodině AJ panovala napjatá atmosféra díky programu KAHOOT! Nejprve přišlo pekelné soustředění na řešení problému a nadšení a radost z úspěchu.

beDesign.cz

Přihlášení