Projektový den – Den sv. Martina

Dne 11. 11. proběhl na naší škole projektový den, který přiblížil dětem svátek svatého Martina. Tento svátek byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy, roháče, zahýbánky – prostě posvícení, jak se patří. Konávaly se dobytčí trhy, poutě,… 
Projekt jsme zahájili vyprávěním legendy, která se k tomuto dni váže. Zmínili jsme si tradice a zvyky spojené s tímto dnem, které děti již moc dobře znaly. Společně jsme si také zazpívali písničky o sv. Martinovi. Po celé škole se od rána linula vůně svatomartinských rohlíčků, které si děti samy napekly. Kromě pečení ve školní kuchyňce byly pro děti ve všech třídách připraveny tvořivé dílničky. Měly možnost si vyrobit bílého koně s hřívou, se sněhovými vločkami, prostřihávaného koníka, skleněný svícen malovaný barvami na sklo, svatomartinskou husu nebo vybarvit vitrážový obrázek, a přitom všem poslouchat vyprávění a písně.
Přestože letos Martin na bílém koni nepřijel, bylo to opět vydařené dopoledne.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení