Úspěšný sběr

Na konci měsíce ledna se nám ve škole nahromadilo velké množství papíru a hliníku. Vzhledem k siutaci jsme nevyhlašovali sběrový den, s tím počkáme na trochu lepší počasí a období. Žáci naší školy od září průběžně nosili tašky s hliníkovými plechovkami, novinový papír a časopisy. Jídelna zase vyprodukovala velké množství kartonu.
Obvolali jsme chrudimské sběrny pro nejvýhodnější výkupní cenu a ochotní rodiče a přátelé školy tu ohromnou hromadu věcí dopravili do výkupu.
Z částky, která celá putuje na účet Klubu rodičů, jsme byli mile překvapeni. Získali jsme víc než 4 500,- Kč, které využijeme na akce Klubu rodičů pro žáky naší školy.
Jako nejvýhodnějším sběrovým artiklem se ukázal hliník. Žáci nasbírali přes 84 kg hliníku. A cena za 1 kg je zdaleka nejvyšší ze všech sbíraných surovin.
Děkujeme, že i v následujícím období budete při sběru na naše žáky myslet, a příště se nám podaří nasbírat ještě více.
Vyhlášení nejlepších sběračů proběhne na konci měsíce února nebo března (podle situace),

Co sbíráme?

– hliník (ideálně sešlápnuté plechovky od nápojů)

– novinový a časopisový papír

– citrusovou kůru (dobře vysušenou – „křupe“)

– použitý kuchyňský olej (olej v uzavřené PET lahvi vhazujte do černé popelnice u zadního vchodu do ZŠ)

Jak soutěžit o ceny?

– na lísteček napište jméno, třídu a hmotnost (objem) doneseného, lísteček předejte p. uč. Sotonové (garant sběru)

– suroviny můžete průběžně donést do školy (pokud doma nemáte možnost skladovat) – předat p. Pickové

– u větších předávek (např. plné auto papíru) prosím zavolejte dopředu kvůli uložení.

beDesign.cz

Přihlášení