Školka ve škole – 27.6.2022

Od samého rána naši prvňáčkové nedočkavě vyhlíželi návštěvu z mateřské školky v Bítovanech. Těšili se totiž na své mladší kamarády i bývalé paní učitelky.   Radostně je přivítali a ukázali, co všechno už umí. Přečetli jim veselou pohádku   o zvířátkách z lesa, přednesli „čertovské“ básničky a společně si zazpívali   a zatancovali. Budoucí školáci na oplátku zarecitovali vlastní tvorbu a naučili nás  „Pozdrav sluníčku“, doprovázený pohybem. Malí kamarádi mohli v novém   prostředí prožít nejen skutečnou školní vyučovací hodinu, ale i vyzkoušet sezení   ve školních lavicích. V naší kuchyňce je na závěr čekalo výborné pohoštění, a tak není divu, že se nikomu nechtělo odcházet. Návštěva „velké školy“ byla pro předškoláky velikou motivací, a protože proběhla tak mile a příjemně, jistě všechny děti ze školky půjdou v září do školy s nadšením.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení