Den ptačího zpěvu

Život ptactva a ptačí zpívání – to byla hlavní témata projektového dne připraveného na 29. dubna pro prvňáčky. Během úvodního povídání se děti dozvěděly, proč se Mezinárodní den ptačího zpěvu slaví právě 1. května, kteří ptáci na zimu odlétají, a kteří tu naopak zůstávají, jak se rozmnožují, čím se živí, a jak jim můžeme pomáhat. Po přečtení veselého příběhu o vráně Dědkovi a černých havranech se děti rozdělily do skupin a společně plnily připravené úkoly. V další části programu je čekaly obrazové ukázky ptáků a jejich zvukové nahrávky. Děti se pokoušely rozeznat hlasy našich nejznámějších opeřenců, např. vrabce, kosa, sýkorky, čápa, kukačky nebo sovy. A věřte, nebylo to vůbec snadné! I my jsme se na chvíli proměnili v malá ptáčata a zazpívali si písničku „Kdybys byla vlaštovkou“. Poslední část dopoledního bloku byla věnována tvořivým činnostem (výrobě plakátu). V každé skupině si děti vybraly 3 druhy ptáčků, které nakreslily podle předlohy, vystřihly a společně nalepily na velký papír. Pak už zbývalo jen domalovat pozadí, pod každého ptáčka napsat jeho jméno a plakát byl hotový. Projektový den se nám vydařil a všichni prvňáčci si ho náramně užili!

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení