Ekosystémy naší přírody

Žáci 4. ročníku probrali všechny ekosystémy, vyskytující se v naší přírodě. Všechny vzájemné vztahy, znalost rostlin a živočišných druhů měli projevit ve tvorbě dioráma z živých přírodnin. Hodně záleželo na znalostech a schopnostech převést je do vznikajícího modelu. Práce většiny skupin byla velice dobrá. Někde se projevila drobná neznalost, ale ověření znalostí nad živým modelem bylo dobrou zkušeností všech zúčastněných žáků. Všechna dokončená dioráma jsme vystavili ostatním žákům k prohlédnutí. Vy se na ně můžete podívat alespoň skrz fotografie.

beDesign.cz

Přihlášení