Pasování na čtenáře – 1. ročník 

Středa 25. května byla pro prvňáčky významným dnem – čekalo je totiž dlouho očekávané Pasování na čtenáře. Do školní družiny, kde se akce konala, se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí. Největším překvapením pro všechny byla návštěva samotného pana krále, královny a rytíře z Písmenkového království. Děti 

měly připravený program z básniček a písniček, které se naučily během 1. třídy. Obávaným a nejočekávanějším vrcholem odpoledne bylo ovšem samotné čtení. Každý přečetl samostatně kousek pohádky. I přes trému, která určitě některé děti svazovala, 

to zvládly výborně. A tak mohl král všechny děti slavnostně pasovat mečem na čtenáře. Jako upomínku na tento den předala královna „malým čtenářům“ knížku a pamětní list.

Na závěr celé akce jsme si společně připili šampaňským a ochutnali připravené dobroty. Domů si děti odnášely nejen radost z pěkně prožitých chvil, ale i chuť do dalšího čtení.

Ať jsou vám, děti, knížky dobrým kamarádem i moudrým rádcem.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení