Práce hasičů – projektový den

V pátek 27. 5. se uskutečnil na naší škole projektový den s názvem Práce hasičů. Profesionální hasič – p. Jan Fousek seznámil všechny děti s náplní práce hasičů – zásahy při požárech, dopravních nehodách, záchraně tonoucích, jak hasiči postupují v případě povodní, silného větru, likvidace včelích, vosích či sršních rojů, záchraně zvířat. Společně si zopakovali důležitá telefonní čísla tísňového volání a uvedli příklady, kdy které číslo použít. Členové Sboru dobrovolných hasičů v Zaječicích    pro nás připravili na zahradě několik stanovišť s různými disciplínami. Na prvním stanovišti společně s p. Davidem Pavlíkem trénovali náročný běh neznámým terénem s hadicí a přenesení raněného do bezpečí. S p. Jiřím Ohryzkem si mohly děti samy vyzkoušet a nacvičit spojování hadic. Na dalším stanovišti proběhla simulace přivolání první pomoci. Pan Fousek dětem vysvětlil a názorně předvedl, jaké informace je třeba sdělit dispečerce při volání. Nejvíce se však děti těšily na prohlídku hasičského vozu NAUTILUS s p. Martinem Škorpilem. Seznámil je s vybavením vozu a ukázal jim speciální oblečení pro hasiče, batoh s vodou, s hadicemi, zdravotnický batoh. 

       Program s hasiči si všichni opravdu užili a zároveň si odnesli spoustu nových poznatků a dovedností. Děkujeme hasičům za jejich ochotu a spolupráci se školou. 

beDesign.cz

Přihlášení