Příroda nás baví

V hodině prvouky žáci 2. ročníku zpracovávali téma „Ptáci“ a „Savci“. Jejich úkolem bylo určit společné znaky skupiny živočichů, popsat jejich stavbu těla, měli zjistit čím se živí, čím dýchají. Informace čerpali z učebnice, z encyklopedií, obrazových souborů. Práce ve skupinách je bavila, navzájem si sdělovali, co zjistili, pomáhali si. V rámci mezipředmětových vztahů ještě ptáky a savce vybarvili. Někteří stihli také postavit Pexetrio, složit k sobě trojici obrázků z ptačí rodiny. 

beDesign.cz

Přihlášení