Přírodověda – Podnebné pásy

Žáci pátého ročníku si v hodině přírodovědy vytvořili společnými silami plakát na téma Podnebné pásy. Na něm si shrnuli a ujasnili své poznatky o této problematice. Druhy podnebných pásů zakreslili do obrázku zeměkoule a popsali, co v nich žije a roste. Práce se jim vydařila.

Jana Sotonová

beDesign.cz

Přihlášení