Slavnost Slabikáře

Ve středu 10.11. proběhla v KD v Zaječicích letošní Slavnost Slabikáře. Paní učitelka Medunová ze ZUŠ v Chrasti s sebou přivezla čtyři výtečné hráče na žesťové nástroje, a ti předvedli, jak se na ně dá bravurně hrát. Po hudebním úvodu vystoupili prvňáčci s připraveným pásmem. Za zvuku fanfár jsme malým čtenářům slavnostně předali Slabikář a dárek za to, kolik písmen se už naučili od začátku roku. Na závěr opět vystoupili naši hosté a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je, zahrát si na trumpetu, pozoun nebo lesní roh. Akce se vydařila a spokojení prvňáčci si pyšně odnášeli domů svůj nový Slabikář.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení