Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem dárcům ze Zaječic a Studené Vody,
že jste při Tříkrálové sbírce 2022 pomohli naplnit pokladničky Charity.
Vybrala se doposud nejvyšší částka za dobu, kdy se u nás Tříkrálová sbírka koná

30 118 Kč.

Začít nový rok dobrým skutkem je rozhodně krok správným směrem. Finance budou použity na náklady spojené s poskytováním tolik potřebných služeb, jako je domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, občanská poradna, bude zakoupen také automobil pro terénní charitní služby.

Ráda bych poděkovala těmto tříkrálovým koledníkům, kteří obcházeli naše domovy: J. Bednářovi, S. Blažkové, M. Blažkovi, S. Čepelovi, J. Doležalovi, A. Jelínkové, V. Jeřábkovi, K. Kohoutové, T. Kučerovi, A. Kellerové, K. Líbalové, A. Louvarové, V. Makešovi, G. a R. Minaříkovým, B. Mošnerové, A. Pavlíkové, D. Pavlíkovi, K. a B. Pilařovým, K. Pilné, M. Smutnému, T. Staré.

Bez vedoucích skupinek by to vůbec nešlo, takže za doprovod děkuji J. Čepelovi, L. Bednářové, M. Líbalové, I. Pazderkové, L. Pavelkové a J. Smutné.

Dále také zástupcům základní školy za pomoc při oslovování dotyčných. T

ěší mě, že se nám v naší obci daří spolupracovat ve prospěch dobrých skutků.

Mgr. Lenka Kellerová (koordinátorka sbírky)

beDesign.cz

Přihlášení