Vítání občánků

V sobotu 28. května proběhlo na OÚ v Zaječicích vítání občánků. Žáci 1. ročníku, A. Machatá, K. Stará, K. Pilná, D. Pavlík, E. Srbová, B. Lomičová a V. Machatý, zde vystoupili s pestrým programem plným básniček a písní. I tentokrát jsme nevítali miminka v zavinovačce, ale starší děti, které již většinou přišly po svých, a aktivně se zapojily do dění v obřadní síni. Věříme, že se připravený program rodičům i prarodičům líbil. Našim občánkům přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení