Adventní čas

V pondělí 28. listopadu se žáci naší školy vypravili do Regionálního muzea v Chrudimi na výstavu s názvem „Světci adventního období“. U vchodu nás mile přivítala paní Markéta Sodomková. Během muzejní prohlídky přiblížila žákům historický původ tohoto období, zvyky a pověry.  Společně si také připomněli nejznámější světce a postavy, které toto předvánoční období provází.

Dozvěděli se tak, kdo to byly Perchty či Klempery, čím hrozily dětem sv. Lucie nebo proč v podvečer kolem kostela obcházel sv. Ambrož.

Na závěr programu si všichni vyrobili z připravených pomůcek tradiční „vrkoče“.  

Děkujeme paní Sodomkové za hezké povídání a navození předvánoční atmosféry. 

Lenka Hemerková 

beDesign.cz

Přihlášení