Bezpečně do školy

Žáci 3. ročníku si formou hry opakovali, co se naučili o pravidlech bezpečného chování, která platí pro chodce a cyklisty na pozemních komunikacích.  

V praktické části si zkoušeli situace, se kterými se mohou setkat při přecházení vozovky, při chůzi po chodníku, ad. Na venkovním prostoru modelovali dopravní situace a ve třídě kreslili dopravní značky, které jsme pak rozmístili po třídě. Děti bavila i práce s dopravní tematikou na počítači.  

Žáci si rozšířili již dříve získané poznatky o tom, jak se správně chovat, aby jejich cesty byly bezpečné.   

Mgr. Jana Páslerová 

beDesign.cz

Přihlášení