Exkurze do sběrného dvora 

    Ve čtvrtek 24.11. se žáci 1. a 2. ročníku vydali na exkurzi do místního sběrného dvora. U vchodu nás mile přivítal pan Vlastimil Křičenský. Nejprve nám vysvětlil, jak sběrný dvůr vlastně funguje, k čemu slouží, a co je jeho nejdůležitějším posláním.  Během zajímavého povídání seznámil děti s tím, jaké druhy odpadu zde mohou lidé zdarma odkládat, čemu se říká velkoobjemový odpad, co patří do elektrozařízení, nebo jakým způsobem nakládají s kovovým odpadem. Společně si také připomněli, jak je důležité třídit a recyklovat odpad, a tím i chránit naši přírodu. 

        Děkujeme panu Křičenskému za připravený program a těšíme se na příště! 

Lenka Hemerková 

beDesign.cz

Přihlášení