Komunitní školní setkání v listopadu

Po dvou měsících od září jsme se opět sešli ve školní družině, abychom vyhlásili úspěchy našich žáků v různých soutěžích a za reprezentaci. Zároveň jsme se seznámili s novými žáky naší školy, kteří k nám přišli z Ukrajiny. 

Nejprve p. učitelka Sotonová seznámila žáky s průběžným stavem sběrových soutěží. V pololetí již budeme vyhodnocovat s odměnami za umístění. Vyhlášeny také budou celé třídy podle průměrně nasbíraných kg či litrů na žáka. P. učitelka žáky seznámila i s výsledky čtenářské soutěže a výzvy z minulého setkání. Dva měsíce se nesly v duchu komiksů – a v této kategorii zvítězila 4. třída. 

Z nejlepších sběračů lze jmenovat J. Bednáře, S. Čepelu, V. Makeše, L. Prokop. E. Dalecká a A. Schejbal. 

Na další dva měsíce byla vyhlášena výzva pohádková. 

P. uč. Páslerová seznámila žáky s průběhem a výsledky Ležáckého veršování, kterého se zúčastnili i 4 žáci naší školy (viz článek Ležácké veršování). 

P. ředitel žáky seznámil s výsledky matematické Logické olympiády, kde nejlepšího výsledku dosáhli A. Schejbal a Š. Jeřábek. 

P. uč. Hemerková žáky seznámila s EKO tematikou a průběžnými soutěžemi. Aby se mohly zapojit nejen jednotlivci, ale i celé třídy. 

Radek Machatý 

beDesign.cz

Přihlášení