Poděkování J. Kynclové

Rád bych na tomto místě poděkoval paní vychovatelce Jaroslavě Kynclové za její práci pro zaječickou školu. Paní vychovatelka odešla na konci srpna do důchodu a na její místo nastoupila paní Michaela Sýkorová. 

Paní Kynclová pracovala na naší škole nepřetržitých 42 let, za což byla oceněna náměstkyněmi ministra školství Mgr. Pavlou Katzovou a RNDr. Zuzanou Matuškovou. Taková věrnost jedné organizaci se dnes už jen těžko hledá. 

Pro žáky chystala pestrý program nejen v odpolední družině, ale dlouhé roky se věnovala i výuce výchovných předmětů s výtvarným zaměřením. S žáky vyrážela na výlety po okolí, návštěvy lesa, školy v přírodě, a k dispozici dávala spousty nápadů na výtvarné výrobky a obrázky.  

Přejeme tímto naší bývalé kolegyni pevné zdraví, a i nadále dostatek životních prožitků a zážitků. 

Mgr. Radek Machatý

beDesign.cz

Přihlášení