Podzim v 1. třídě

Během měsíce října jsme si s dětmi povídali o podzimní přírodě. Řekli jsme si například, které stromy jsou jehličnaté a které listnaté. Dále jsme se zajímali o práci na zahradě v období podzimu a také o sklizni ovoce. Při podzimní procházce jsme nejen pozorovali podzimní přírodu, ale i sbírali podzimní listí, větvičky a plody. Materiál jsme použili následně k pracovním činnostem a výtvarné výchově. Obrázky nakonec navodily podzimní náladu i v naší třídě.

Jana Sotonová

beDesign.cz

Přihlášení