Pokus o reklamu

Žáci 5. ročníku se při hodině českého jazyka snažili propagovat šampón, zubní pastu a mobil. Zkusili si vytvořit reklamu na tyto výrobky. Ukázky nám napoví, jak se jim jejich pokus vydařil. 

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení