Polytechnické dny ve škole

12. – 16. 9. 2022

Třetí zářijový týden probíhal na naší škole ve znamení techniky. Pan Ondřej Štorek si připravil pro 2. až 5. ročník velice zajímavé povídání o tom, co vlastně technika je a k čemu nám slouží. Velké nadšení vzbudila u dětí 3D tiskárna. S napětím a úžasem sledovaly, jak vzniká figurka Mimoně, Batmana, kropítko na konvičku či malá píšťalka. V praktické části projektového dne děti pracovaly se známou stavebnicí Merkur. Někteří stavěli podle návodu, jiní zapojili vlastní fantazii a vytvořili originální stavby. Seznámili se také s malým „robůtkem“, který se pohyboval podle přiložených barevných kostiček.

Na závěr dopoledního bloku jsme se přesunuli do naší dílničky, kde již bylo připravené kolejiště s vláčky. Děti si zahrály na strojvedoucí, přehazovaly výhybky, a bez nehody řídily vlakovou soupravu.

Projektové dny jsme si všichni užili, a už teď se těšíme na další setkání!!

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení