První školní den

Když se 1.9. otevřela brána školy, byl to pro prvňáčky první krok do nové životní etapy. Přestali být předškoláky a stali se školáky. Do první třídy nastoupilo 14 nových žáčků, jejichž třídní učitelkou je Jana Sotonová. 

Na první den se všichni slavnostně oblékli a s rodiči se vydali na devátou hodinu do školy. Ve škole je přivítal ředitel školy, starosta obce Zaječice Róbert Pavlačič, paní vychovatelky Sýkorová a Myšková, a již zmíněná třídní učitelka Sotonová. Slavnostní úvod se nesl ve znamení kočiček a prvňáčkové i hosté si slavnostní zahájení školního roku užili.

Přejeme našim prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a daří. Bude to pro ně pestrý rok.

Mgr. Radek Machatý

beDesign.cz

Přihlášení