Učíme se o přírodě

V hodinách prvouky se druháčci zabývali živočichy – skupinou ptáků a savců. 

Za pomoci učebnic, manipulačních atlasů a encyklopedií zjistili jejich společné znaky, z jakých částí těla se skládají. Dozvěděli se také, čím se vyznačují, co je pro ně typické. Při plnění úkolů ve skupinách si vzájemně pomáhali a radili. Svoje povedené plakáty se živočichy ukázali i ostatním spolužákům. Nakonec jsme se společně zasmáli s papouškem Oskarem z interaktivní učebnice, který poučuje děti, a přitom všechno pomotá a poplete.

Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení