Využití robotů v matematice

Hlavním cílem připravené vyučovací jednotky bylo představit využití robota Bee-bot v hodině matematiky jako pomůcku pro rozvoj dovedností a informatického myšlení.

            Robotická programovatelná učební pomůcka podporuje rozvoj kreativity, logického myšlení či informatického myšlení. Pro žáky je zároveň velmi silným motivačním faktorem. Probouzí v dětech zájem nejenom o samotnou pomůcku, ale také o téma, pro které je zařízení využito. Rozvíjí prostorové vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty, což je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i vnímání zrakové. Dále rozvíjí vnímání času, dovednosti, které umožňují chápání souvislostí mezi různými ději a procesy, činnosti jako posloupnost kroků – příkazů. To vše pak tvoří nedílnou součást informatického myšlení dětí. 

            „Včelka“ nám pomohla s procvičováním násobků 5, kterou žáci měli dovést do úlu. Děti se naučily ovládat robota, sestavit a zapsat algoritmus cesty, ověřit si své kroky.

            Braly vše jako zábavu a vyslovily přání, že by také chtěly tuto včelku domů.

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení