Začleňování digitalizace do výuky

V současné době i na naší škole dochází k začleňování digitalizace do výuky. A co je vlastně ta digitalizace? Je to dovednost vyhledávat, hodnotit, využívat, sdílet a vytvářet obsah pomocí informačních technologií a internetu. Postupně se učíme algoritmům – přesným návodům vedoucím k vyřešení daného problému. 

Právě prožíváme digitální revoluci. Vše se kolem nás se velmi rychle mění. Některé pracovní pozice pomalu zanikají, jiné se výrazně transformují, další zanikají. Příkladem může být práce řidiče. Dříve se v jeho profesi vyžadovala dovednost řídit a sem tam i opravit své auto, či schopnost nalézt trasu do cíle. V současnosti již řidič příliš často své auto neopravuje, práci mu zjednodušují četná digitální zařízení. Řidič tak musí být schopen tyto digitální zařízení ovládat. Jde například o navigaci, digitální tachograf, či jiné asistenty jízdy. Zároveň se vyvíjejí digitální systémy, které budou schopny v jakékoliv situaci samostatně řídit vozidlo. Škola by se měla těmto trendům přizpůsobovat. V ideálním případě by měla připravovat žáky a studenty na pracovní trh budoucnosti. 

            Smyslem změn je snaha, aby žáci či studenti dokázali pochopit principy, jakými se řídí digitální technika, díky čemuž budou moci vykonávat práce budoucnosti, třeba například softwarového inženýra optimalizujícího běh softwaru vykonávacího autonomní jízdu auta.

            Jednou z činností, kterou jsme začlenili do projektu „Cesta plodů zahrady“ bylo nalezení správné cesty rozvozu ovoce z lodi do hotelu za pomocí robotů BEE BOT.

Děti ve skupinkách sestavily algoritmus cesty robota, ověřily si svůj zaznamenaný postup a následně se vracely po zkontrolování celého plánu rozvozu na loď. Dětem se práce velice dařila a byly zapojeny do této aktivity jak žáci 1. ročníku, tak pátého.

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení