Netradiční hodina matematiky

Žáci druhého ročníku tentokrát plnili úkoly jinou formou než v lavici. Žáci se rozdělili do dvojic. Ve třídě byly vytvořené stanoviště, kde jednotlivé skupinky plnily dané úkoly. Objevily se tam například hady, sčítací trojúhelníky, slovní úlohy, rýsování čar a měření různých předmětů. Žáci si tak hravou formou zopakovali a upevnili nejen počty, ale i geometrii – měření a rýsování.

Jana Sotonová 

beDesign.cz

Přihlášení