AJ s využitím digitálních technologií

Při hodině anglického jazyka jsme se snažili zpestřit výuku za pomocí nově pořízených digitálních pomůcek.

   Nejprve za pomocí interaktivní dotykové obrazovky Prowise se děti naučily písničku „Colors“.
Metodu didaktické hry jsme využili s pomocí aplikace Quizlet. Jedná se o aplikaci na principu hlasovacích zařízení s využitím dotykového notebooku, která má 2 rozdílná prostředí – pro učitele a pro žáka. Jako učitel je třeba vytvořit si vlastní profil. Na tomto profilu lze dále tvořit vlastní sety žákům na míru. Žáci pouze potřebují tablet, pomocí něhož budou na kvízové otázky odpovídat.

Quizlet je jedním z nástrojů podporujících výuku pomocí učení termínů skrze metodu flashcard. Dětem nabízí kromě klasického otáčení flashcard, také ověření znalostí pomocí testů, které jsou vytvořeny z učených karet. Testy obsahují výběr správné odpovědi z více možností, přímé napsání správné odpovědi do kolonky a výběr zda je zkoušené tvrzení pravda či lež.

    V připravené hodině jsme využili pouze možnost hlasování formou hry ve dvojicích na tabletech.

    Žáci se na tabletu přihlásili pomocí zobrazeného kódu na interaktivní obrazovce a hra mohla začít. Děti procvičovaly znalost anglických barev, odpovídaly na otázky. Tato činnost se dětem velmi rychle zalíbila.

    V další části pak paní učitelka začlenila vybarvování obrázku na interaktivní tabuli, kde se postupně vystřídala celá třída.

    Žáci si všechny tyto aktivity osvojili bez větších obtíží a užili si je. 

Ilona Cinková 

beDesign.cz

Přihlášení