Básnické pokusy – 5. třída

V hodinách českého jazyka se pátá třída seznamovala s verši a rýmy. Následně se měla pokusit vytvořit krátkou básničku spjatou s jarem, Velikonocemi. Zpočátku to pro některé žáky bylo nepředstavitelné a velmi obtížné. Ale nakonec jejich básně velmi překvapily.

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení