Básničky v 1. třídě

Žáci první třídy ukončili dvouměsíční projekt ve čtení na téma Básničky společnou prací, kdy na zadanou básničku nakreslili obrázky. Stali se tak ilustrátory. Žáci pracovali s elánem a do každé tvorby vložili svoji fantazii. Následně svoje dílo představili ostatním spolužákům nejen ve své třídě, ale i v ostatních třídách.  Všem se tvorba moc líbila.

Jana Sotonová 

beDesign.cz

Přihlášení