Celoškolní projekt – „Volba povolání“

V rámci programu zaměřeného na rozvoj kariérového vzdělávání jsme připravili na 30. a 31. ledna celoškolní projekt. Žáci byli rozděleni do dvanáctičlenných skupin napříč všemi ročníky. Na jednotlivých stanovištích plnili připravené úkoly. Kromě nových informací o povoláních, které žáci vyhledali a zpracovali na počítačích, si vše vyzkoušeli i prakticky. Zahráli si na stavitele, sochaře, modeláře, malíře, programátory, ilustrátory či spisovatele. Během tvořivých činností si sami ověřili, co každé povolání obnáší.

Z přiložených fotografií je patrné, že se oba projektové dny skutečně vydařily! 

Lenka Hemerková 

beDesign.cz

Přihlášení