Cesta do pravěku – projektový den 

Ve čtvrtek 15.12. proběhl v  budově základní školy projektový den s názvem „Cesta do pravěku“. Pan Skalický si připravil pro děti 2. – 5. ročníku velmi pestrý a zajímavý program. V první části je seznámil s činností geologa, jeho pracovním náčiním a jednotlivými specializacemi oboru geologie. Následně jim vysvětlil, jak vznikla naše planeta. Pomocí obrázků, zkamenělin a artefaktů pravěkého člověka pak dětem vyprávěl o vývoji živé přírody od prvohor až po současnost. Nejvíce děti přitahovalo naprasklé dinosauří vejce, ve kterém zahlédly ještě nevylíhlé mládě, úlomky zubů, drápů a kostí pravěkých zvířat.

Součástí projektu byla praktická činnost, při které si děti pomocí forem a sádry vytvářely autentické odlitky trilobitů a mušlí. 

Projektový den se vydařil. Kromě neobyčejných zážitků z „cesty do pravěku“ si děti domů odnesly i vlastnoručně vyrobené odlitky. Děkujeme panu Skalickému a těšíme se na další setkání. 

Lenka Hemerková 

Fotky z 2. a 3. ročníku

Fotky ze 4. a 5. ročníku

beDesign.cz

Přihlášení