Co se nám podařilo?

Přinášíme ukázky prací žáků 3. a 4. ročníku z výtvarné výchovy a pracovních činností. Žáci v hodinách pracovali s drobným materiálem, modelovací hmotou, papírem a kartonem, se kterými prováděli následující činnosti – stříhání, ohýbání, spojování, svazování a slepování. Dále se seznamovali s pracemi pěstitelskými – přesazovali jsme pokojové květiny, poznávali různé druhy zemědělských rostlin. Nejvíce žáky bavily montážní a demontážní práce – stavby z různých stavebnic, ať už dřevěných, kovových nebo magnetických… 

Jana Páslerová

beDesign.cz

Přihlášení