Hodiny přírodovědy

Podle toho, jaké téma probíráme, si hodiny přírodovědy ve 4. ročníku zpestřujeme různými projekty (stopy lesních zvířat), pokusy (tání a tuhnutí látek, přítomnost vzduchu, jak vzniká sopka), zkoumáním nerostů hornin (vzorky hornin, prohlížení encyklopedií a vyhledávání informací, práce ve skupinách.                                 

Aktivity z hodin dokládají přiložené fotografii.

Jana Páslerová

beDesign.cz

Přihlášení