Honba za pokladem

V závěru loňského školního roku jsme pro třeťáky a čtvrťáky připravili hru „Honba za pokladem“. Žáci měli projít sedm stanovišť a splnit zadané úkoly, např. vyluštit rébusy, vypočítat příklady a na základě výsledku vyluštit tajenku, dále vybrat jen předměty, které si vezmou na výpravu, pomoci domorodcům s nákladem ad. Po splnění všech zajímavých úkolů a následné kontrole byl už jen krůček k nalezení vytouženého pokladu, kterým byla sladká odměna. Děti si to užily, protože mohly být venku se spolužáky, běhat po zahradě od jednoho stanoviště k druhému a předhánět se ve splnění úkolů. 

Jana Páslerová

beDesign.cz

Přihlášení