Informatika ve 4. třídě

4. třída se nyní v hodinách informatiky seznamuje s novou hrou Scottie Go!

Je rok 2030. Scottieho vesmírný koráb má poruchu a musí nouzově přistát na naší planetě. Pomáháme Scottiemu najít všechny náhradní díly. Programujeme jeho pohyby. Postupně se naučíme psaní algoritmů a seznámíme se se základy programování.

Hra Scottie Go! moderním způsobem propojuje multimediální edukační aplikaci s reálnými kostičkami pro sestavení algoritmů, na základě kterých se postavička pohybuje. Velmi propracované herní prostředí hráče postupně uvádí do světa programování a rozvíjí jejich algoritmickou intuici.

• Podporujeme kreativitu
Hra poskytne dětem mnoho hodin aktivní zábavy. Obsahuje více než 100 úkolů se vzestupnou obtížností. Nutí hráče k používání kreativity a logického myšlení.

Rámcový vzdělávací program pro základní školy doznal v oblasti informační a komunikační technologie zásadních změn. Nový obsah vyučovacího předmětu INFORMATIKA je zaměřen na rozvoj informatického myšlení. Pomůcka ScottieGo žáky seznámí se základními pravidly sestavování algoritmů.

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení