Komunitní kruh

Ve středu 5.4. proběhl komunitní kruh. V družině, kde jsme se všichni sešli, byli odměněni žáci, kteří reprezentovali naši školu v šachovém turnaji, dále v turnaji basketbalu v Pardubicích za první a druhý ročník a za třetí až čtvrtý ročník. Vyhlášeni byli i žáci, kteří se zúčastnili okresního kola recitační soutěže v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Svoji odměnu a diplom dostali žáci 2. až 5. třídy, kteří získali nejvíce bodů v matematické soutěži Klokan. Své pozornosti neunikl ani sběr. Byly vyhlášeny průběžné výsledky sběru papíru, hliníku, pomerančové kůry, oleje a baterií. Taky zde byl vyhodnocen čtenářský projekt, na kterém žáci pilně pracovali. Tématem byly básničky. Všechny třídy toto téma pojaly originálně. Takže některá třída malovala a prezentovala svoji tvorbu ostatním. Jiná složila vlastní básničky a recitovala. Další vytvořila představení. Žáci je společnými silami ohodnotili. Nakonec na prvním místě se umístila 2.třída, na druhém místě 1.třída a na třetím místě 5.třída. Všem moc gratulujeme. Na závěr setkání žáci byli seznámení s projektem Ukliďme Česko, kterého se i naše škola 14. 4. zúčastní.

 

Jana Sotonová 

beDesign.cz

Přihlášení