Návštěva regionálního muzea v Chrudimi

Středověk jako doba temna, nudy a lopotné dřiny? Ale kdeže! Středověký člověk znal více svátků, než ten současný a svůj čas volna si uměl náležitě užít. Hry, slavnosti, hudba a tanec, to vše patřilo neodmyslitelně k životu napříč společenskými vrstvami.

Výstava, kterou pro nás v muzeu připravili, odkrývá tento dávný svět.

Děti si vyzkoušely, jak si hráli jejich vrstevníci ve středověku.

Měly možnost střílet z kuše, hrát vrhcáby, mlýn, kuličky, petanque, kuželky, pálkovanou. Chodily na chůdách, házely slaměné věnečky na stojan, hrály na strunný nástroj, fotografovaly se ve středověkém brnění s mečem a štítem. Někteří si poprvé vyzkoušeli roztáčet káču.

I přes moderní vymoženosti dnešní doby žáci tyto hry přijmuli s velkým nadšením a zaujetím.

L. Hemerková a I. Cinková

beDesign.cz

Přihlášení