„Najdi Elektrosaura“ – projektový den 2. ročník

 V rámci Recyklohraní se naši druháčci zapojili do plnění dalšího osvětového   úkolu, tentokrát zaměřeného na třídění a recyklaci elektra. Doma nejdříve   „pátrali“ po nejstarších elektrospotřebičích, o kterých si pak ve škole povídali. 

V krátké videoukázce si společně připomněli, proč je důležité staré elektro třídit  a recyklovat, jak probíhá recyklace vysloužilého elektra, jaké suroviny z nich získáváme, a co se z nich dá vyrobit. Další aktivitou bylo třídění obrázkových kartiček podle toho, kam který elektrospotřebič patří. Na závěr programu se všechny děti s nadšením pustily do tvořivé činnosti a vyrobily opravdu zdařilé „Elektrosaury.“ Zadání úkolu přineslo dětem nejen ponaučení, ale i zábavu.    

Lenka Hemerková 


beDesign.cz

Přihlášení