Návštěva ZŠ Chrast – 2. ročník

Žáci 2. ročníku měli možnost navštívit Základní školu v Chrasti. Pan učitel Volejník nás mile přivítal a zavedl do učebny, kde se vyučují pracovní činnosti. Děti si nejdříve školní dílnu důkladně prohlédly. Mohly si i „osahat“ různé nářadí a náčiní, které je potřeba k tvořivým činnostem. Se zájmem poslouchaly vyprávění pana učitele o tom, co všechno se dá v dílnách vyrobit. Největším zážitkem pro děti byla vlastnoruční výroba hlavolamu. 

S chutí se pustily do ohýbání a tvarování drátků různých délek. Za vydatné pomoci pana učitele se nakonec podařilo všem drátěný hlavolam vyrobit. Druháčkové si návštěvu chrastecké školy opravdu užili! 

Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení