Návštěva ZŠ Chrast

Žáci 5. ročníku měli možnost navštívit a seznámit se s prostorami a některými vyučujícími v ZŠ Chrast. Pro většinu z nich se právě od září tato škola stane novým působištěm.

Nejprve nás přivítal pan učitel Grassinger v nové chemické laboratoři. Zde jsme si mohli vyzkoušet „plamenové zkoušky“. Měli jsme určit přítomnost kovového či polokovového kationtu v neznámém vzorku. Pracovali jsme s kahanem, vzorky chemikálií. Vše bylo zaznamenáváno do laboratorního protokolu, který jsme pak společně zkontrolovali, zda se nám podařilo vše správně určit.

Po hodině chemie nás čekala hodina fyziky s paní učitelkou Žejdlíkovou, kde jsme se věnovali gravitaci, pracovali se siloměrem. Následovala ukázka modelu parního stroje.

Dětem se ve škole líbilo, aktivity je velmi zaujaly a určitě se v září budou těšit na druhý stupeň v Chrasti.

Ilona Cinková 

beDesign.cz

Přihlášení