Pasování na rytíře čtenářství

Naši prvňáčkové celý rok poctivě trénovali čtení a učili se písmenka číst i psát. A protože od předání Slabikáře na podzimní slavnosti uběhlo mnoho času, rozhodli jsme se požádat pana krále a paní královnu o slavnostní pasování.

To probíhalo 23. května odpoledne za přítomnosti rodičů, sourozenců a přátel školy. Spolu s královskou dvojicí přijel i opravdový rytíř, který oba chránil a pomáhal jim s pasováním. Každý pasovaný dostal pamětní list a knížku.

Prvňáčci předvedli všem, jak se krásně naučili číst, a zároveň ukázali i nacvičený čtenářský program, včetně básniček. Představení se všem moc líbilo a dík patří p. učitelce J. Sotonové za pečlivý nácvik.

Po pasování byla hostina ve školní jídelně, na které jsme si připili šampaňským s celou královskou skupinou. Tímto děkujeme všem za příjemné odpoledne a těšíme se na příští jarní pasování nových rytířek a rytířů čtenářství.

Mgr. Radek Machatý

beDesign.cz

Přihlášení