Přírodovědné pozorování

V rámci hodin prvouky a přírodovědy jsme vyrazili k nedalekému rybníku, abychom se blíže seznámili s tímto ekosystémem. Pozorovali jsme rostliny a živočichy typické pro toto prostředí.  Kluci rybáři  přinesli síťky a díky nim jsme mohli sledovat různá stadia vývoje žab a jiných vodních živočichů. Viděli jsme labuť, lysku s mláďaty, divoké kačeny, potápníka, vážky. Pozorování probíhala také ve třídě.

Děti to hodně bavilo, a tak jsme se domluvili, že příště vyrazíme na louku.

Jana Páslerová

beDesign.cz

Přihlášení