Robotická včelka BEE BOT

V rámci projektu kariérového poradenství na jednom ze stanovišť byla možnost zkusit si programovat robota. 

Děti dostaly za úkol sestavit poutač s nápisem FARMA. Na písmenkové podložce měly naprogramovat robotickou včelku BEE BOT tak, aby projela cestu po písmenech. 

Dalším zadáním bylo dopravit zvířátka do ohrad na podložce statku. Žáci se učili zaznamenat si cestu za pomocí příkazů, najít si chybu, když je včelka neposlouchala.  

Do těchto aktivit se mohli zapojit všechny děti, protože každý si mohl zvolit, kterou z činností a cest si vybere. Třeba jednoduchou a krátkou nebo složitou a navazující na předchozí cesty. 

Ilona Cinková 

beDesign.cz

Přihlášení