Úspěchy školy v projektu Recyklohraní

Vážení rodiče a přátelé školy,

je opravdu skvělé, jak probíhá spolupráce školy, žáků a rodičů (prarodičů) v oblasti ekologické výchovy.

V letošním roce jsme do sběrny druhotných surovin odvezli první várku kovů a hliníku. Na účet Klubu rodičů za ně přišlo téměř 4 000,- Kč!!!, což je skvělé.

S odvozem papíru zatím vyčkáváme, protože jeho cena nyní nebyla příznivá. Jakmile se trochu zvýší, odvezeme jej do sběrny také. Karton nyní nesbíráme. Za jeho likvidaci bychom museli dokonce zaplatit sběrně ☹.

Stále probíhá i sběr sušené citrusové kůry, rostlinného oleje a hliníku.

Ve sběru je velice aktivní především 3. ročník.

V projektu Recyklohraní je naše škola velice aktivní a k 26.2. jsme drželi skvělé 19. místo v Pardubickém kraji ze všech základních škol. Děkujeme

 – stav bodového konta – 1 100 bodů (zatím!)

https://www.recyklohrani.cz/cs/

Body nám přibývají i za plnění celoročních cílů školy. Zatím jsme, i díky velmi aktivnímu 2. ročníku a Mgr. Lence Hemerkové, splnili tyto úkoly:

Splnění 2 osvětových úkolů: Vzkaz (v) láhvi

                                                   Najdi Elektrosaura

Splnění 2 aktivit z Ekoabecedy: Pohádka O Budulínkovi aneb chytře na obaly

                                                        Pohádka o Sněhurce aneb elektrospotřebiče naši pomocníci

                                                        Exkurze do místního sběrného dvora

Momentálně hledáme termín k zapojení do akce „Ukliďme Česko“. O jeho konání budete brzy informováni.

Další výzvou bude zapojení do akce „Ukliďme Česko“, která proběhne 14. dubna. Více informací naleznete v Oznámení

Radek Machatý

beDesign.cz

Přihlášení