Učíme se násobilku – 2. ročník

I v hodinách matematiky se snažíme spojit hru s učením. Na interaktivní tabuli využíváme nejrůznější motivační aktivity – sestavujeme příklady pomocí obrázků, hledáme násobky, hrajeme pohádkové pexeso i jiné netradiční hry. Ve skupinách soutěžíme na početním trenažéru. Pro větší názornost a upevnění učiva nám slouží kartičky s čísly i příklady s násobilkou, nebo hrací kostky. Velkým pomocníkem je také magnetická stavebnice Geomag, se kterou děti velice rády pracují.

Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení