Vítání občánků

Poslední Vítání občánků v tomto školním roce proběhlo v sobotu 20. května na OÚ v Zaječicích. S pestrým programem plným básniček, písní i tancování vystoupili žáci 2. ročníku – K. Stará, B. Lomičová, D. Pavlík, E. Srbová a S. Šilhán. Vystoupení se dětem i přes malinkou trému, kterou však na sobě nedaly znát, velice povedlo! Jako odměnu sklidily zasloužený potlesk všech posluchačů.  

Našim malým občánkům přejeme do života hodně zdraví a štěstí.  

Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení