Zajdův úklid

V letošním roce jsme se rozhodli zapojit do celorepublikové akce Ukliďme Česko pod vlastním názvem Zajdův úklid. Akce se totiž škole započítává do centrální ekologické celoroční soutěže a body z ní se nám budou hodit. Pohybujeme se totiž hodně vysoko v žebříčku Pardubického kraje. Navíc je sounáležitost a všímavost žáků vůči svému okolí důležitá. V hezkém prostředí se přeci jen chováme lépe.

Všichni žáci školy byli vybaveni rukavicemi a pytli, které přišly z centrály. Rozdělili jsme se na pracovní skupiny a vyrazili na vytipovaná místa. Zde je důležité uvést, že se při sběru potvrdilo to, čeho si dlouhodobě všímáme. Zaječice jsou skvěle uklizeny, o což se celoročně starají pracovníci OÚ Zaječice. Tudíž náš sběr byl spíše hledáním pověstné jehly v kupce sena. Žáci se svého úkolu zhostili s chutí a vervou. Každý chtěl přiložit ruku k dílu.

Pracovníci OÚ Zaječice nám pomohli s likvidací nalezeného odpadu, za což jim děkujeme.

Jsme rádi, že naše obec je celoročně krásně uklizená. 

Radek Machatý a Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení