Zdravá výživa – projektové dny

Ve dnech 16. a 17. ledna přijala pozvání na naši školu lektorka projektu „Zdravá 5“ – paní Hedvika Orlíčková. Žáky všech ročníků seznámila zábavnou a interaktivní formou s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili ve skupinkách a pro svůj tým získávali „pětky“. Na závěr programu byli lektorkou všichni odměněni vysvědčením   a drobnými cenami. Žáci se motivovali ke zdravému stravování a vypadá to, že už se všichni budou držet zásad zdravé výživy.    

Lenka Hemerková  

beDesign.cz

Přihlášení