Hodina prvouky ve 2. třídě

Během měsíce ledna jsme se naučili, co se děje s přírodou v zimě a co dělají v této době zvířátka. Rozdělili jsme si zvířátka do skupinek: na ty, které v zimě vidět můžeme a ty, které můžeme vidět až po zimě. Vysvětlili jsme si, jak je to vše v přírodě krásně propojené. Někteří ptáčci tu nemohou zůstat, právě pro to, že jiná zvířátka spí. Dokonce jsme si zkusili přiřadit stopy, které můžeme vidět ve sněhu, k daným zvířátkům. Nakonec se žáci rozdělili do skupinek a vytvořili své vlastní plakáty k těmto skupinám. Jak se jim výtvory povedly posuďte sami.

 

beDesign.cz

Přihlášení